Wednesday, 23/01/2019 - 11:12|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUAN HÓA
 • Lê Xuân Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983096242
  • Email:
   halx.pgdquanhoa@thanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0988271171
  • Email:
   thanhtv.pgdquanhoa@thanhhoa.edu.vn
 • Cao Thị Kim Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01632710882
  • Email:
   thuyctk.pgdquanhoa@thanhhoa.edu.vn
 • Vũ Văn Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01652549054
  • Email:
   quevv.pgdquanhoa@thanhhoa.edu.vn