Wednesday, 23/01/2019 - 11:21|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUAN HÓA
 • Nguyễn Văn Tám
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915701950
  • Email:
   tamnv.pgdquanhoa@thanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0969637334
  • Email:
   loanpt.pgdquanhoa@thanhhoa.edu.vn
 • Cao Thị Kim Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01632710882
  • Email:
   thuyctk.pgdquanhoa@thanhhoa.edu.vn