Wednesday, 23/01/2019 - 11:27|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUAN HÓA
 • Ngô Phi Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0986676177
  • Email:
   hungnp.pgdquanhoa@thanhhoa.edu.vn
 • Phạm Thị Dần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   988029977
  • Email:
   danptt.pgdquanhoa@thanhhoa.edu.vn